مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا(س) ، کارمانا برگزار میکند برگزار شد

چگونگی اجرا و عملیاتی کردن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف و تکالیف اجرایی مودیان در قوانین و رویه جدید امور مالیاتی
- صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی
- وظایف و تعهدات متقابل خریداران و فروشندگان در قوانین و سامانه جدید
- نحوه ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و انجام تکالیف قانونی

زمان : چهارشنبه ۳۱ خرداد 1402 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : حمیده احمدآبادی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۷۸۳: -سامانه مودیان - مراحل بارگذاری فاکتور -سایت جیکا -گواهی مهر سازمانی -فایل سی ار تی -سایت اوراش -شروط سازمان برای قبول ابزار سیت نرم افزار حسابداری این است که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد

ویدئوهای این جلسه