پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند برگزار شد

چگونگی اجرا و عملیاتی کردن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف و تکالیف اجرایی مودیان در قوانین و رویه جدید امور مالیاتی
- صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی
- وظایف و تعهدات متقابل خریداران و فروشندگان در قوانین و سامانه جدید
- نحوه ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و انجام تکالیف قانونی

زمان : سه‌شنبه ۲۳ خرداد 1402 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی مرادی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه