پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی تهیه و تنظیم قرارداد کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- پرداخت و عدم پرداخت حق بیمه کارگران بصورت اختیاری
- تاثیر جنبه استمراری و غیراستمراری کار و کارگاه بر قرارداد
- نحوه تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد مدت موقت به قرارداد دائم و بلعکس
- مزایا و معایب عدم تنظیم قرارداد کار کارفرمایان

زمان : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت 1402 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۸۱: -شرایط برای صحت هر معامله: رضای طرفین،اهلیت طرفین،موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله -ماده ۱۰ قانون مدنی -تعریف قرارداد کار -تقسیم بندی قراردادهای کار:شفاهی و کتبی، مدت قرارداد، نحوه پرداخت مزد -تبدیل قرارداد موقت به دائم: در کارهای با جنبه مستمری، غیر مستمری -مفاد قراردادهای کار: نوع کار، حقوق،ساعات کاری، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد -تمدید قراردادهای کار: کتبی،شفاهی،تبدیل موقت به دائم -خاتمه قراردادهای کار: انقضای مدت، اتمام کار، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، استعفای کارگر، اخراج موجه کارگر، فوت کارگر -تعلیق قراردادهای کار: تعطیلی کارگاه، مرخصی تحصیلی، توقیف کارگری که منجر به محکومیت وی نشده باشد -دوره آزمایشی در قراردادهای کار دائم کتبی ماده ۱۱ قانون کار -شرایط باطل در قراردادهای کار: پرداخت حقوق و مزایای کمتر از قانون کار، عدم واریز بیمه، تبدیل کار دائم به موقت، درج شرایط فسخ، جرایم و مجازات های خارج از قانون، شرایط شبه انگیز که احتمال سو استفاده کارفرما را دارد -تعهدات نمایندگان کارفرما در قراردادکار ماده ۳ قانون کار

ویدئوهای این جلسه