پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی تهیه و تنظیم قرارداد کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- پرداخت و عدم پرداخت حق بیمه کارگران بصورت اختیاری
- تاثیر جنبه استمراری و غیراستمراری کار و کارگاه بر قرارداد
- نحوه تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد مدت موقت به قرارداد دائم و بلعکس
- مزایا و معایب عدم تنظیم قرارداد کار کارفرمایان

زمان : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت 1402 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه