مرکز نوآوری ایران زمین برگزار میکند برگزار شد

نکات کلیدی محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تغییر در شرایط کار در محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه حقوق پرسنل نوبت کار
- نحوه محاسبه حقوق کارگران شب کار
- نحوه محاسبه کارگران پاره وقت و نیمه وقت

زمان : یکشنبه ۲۰ فروردین 1402 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۷۷۹: -ماده ۳۴ حق السعی -تعریف مزد ماده ۳۵ -در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل میدهد -مزایای رفاهی و انگیزه ای: کمک هزینه مسکن،خواربار،عایله مندی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه -ساعات شبانه روز در قانون کار: ۱- شب: ۲۲ تا ۶ ۲- عصر: ۱۴ تا ۲۲ ۳-صبح: ۶ تا ۱۴ -نوبت کاری: صبح و عصر ، صبح و عصر و شب، صبح و شب، عصر و شب -فوق العاده نوبت کاری -کارگران ساعتی و پاره وقت ماده ۳۹ و محاسبه نسبت کارکرد: ساعت کار انجام یافته و ساعت کار موظفی بیمه کارگران ساعتی و پاره وقت برمبنای: محاسبه روز کار کامل معادل حقوق ماهانه مزایای ماهانه -شب کاری ماده ۵۸: محاسبه مزد ساعتی، مزد هر ساعت فوق العاده شب کاری، براورد کل ساعت شب کاری، ضرب ساعت شب کاری در فوق العاده هر ساعت شب کاری

ویدئوهای این جلسه