مرکز نوآوری ایران زمین برگزار میکند برگزار شد

نکات کلیدی محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تغییر در شرایط کار در محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه حقوق پرسنل نوبت کار
- نحوه محاسبه حقوق کارگران شب کار
- نحوه محاسبه کارگران پاره وقت و نیمه وقت

زمان : یکشنبه ۲۰ فروردین 1402 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه