انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار میکند برگزار شد

اقتصاد و مدیریت کسب و کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- -
- -
- -

زمان : یکشنبه ۷ اسفند 1401 ساعت 8:00 تا 20:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : -
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه

0