بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار میکند برگزار شد

تسویه حساب اتمام قرارداد و پرداخت عیدی و پاداش و سنوات

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- حقوق و مزیای کارفرما و کارگر در هنگام تسویه
- اتمام تعهدات و ضمانت حسن انجام کار در پایان قرارداد
- مهمترین نکات محاسبه عیدی، پاداش و سنوات در پایان سال
- بایدها و نبایدها و ضرورتهای تمدید یا اتمام قراردادکار در پایان سال

زمان : سه‌شنبه ۹ اسفند 1401 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سعید فاروقی فر ، کارتابان
حامی : ایران استخدام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوای ارائه شده در گپ و گفت ۷۷۴: -تسویه حساب یا تصفیه حساب؟ -نکات مهم در تسویه و تصفیه حساب قرار دادکار: ۱- زمان : ماده های ۲۲،۲۴،۲۷،۳۱،۷۱ قانون کار ۲-موارد مندرج در تسویه حساب ۳-نحوه محاسبه مبالغ تسویه حساب -راه های خاتمه قراردادکار: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کارگر، انقضای مدت قرارداد، استعفای کارگر -نحوه محاسبه مبالغ:حق سنوات یا مزایای پایان کار، عیدی و پاداش، مزد -موارد و ایتم های تسویه حساب: حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش، سایر حقوق و مزایا در طول مدت اشتغال -مبنای محاسبه مبلغ باز خرید مانده مرخصی -دستورالعمل شماره ۳ روابط کار -نحوه تنظیم سند تصفیه حساب -پرداخت های قبل از موعد قانونی -تبعات عدم تسویه حساب در زمان مقرر

ویدئوهای این جلسه