سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار میکند برگزار شد

تبیین راهبرد امور مالیاتی و تامین اجتماعی در شرکت ها و سازمان ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرازهائی از حقوق مودیان در قانون مالیات ها (رسیدگی، ابلاغ، حل اختلاف)
- بایدها و نبایدهای پیش بینی شده در قانون مالیات ها
- مجازات های مقرر و پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای مودیان و مأموران مالیات
- فرازهائی از ظرفیت های دادخواهی مالیاتی در سایر قوانین

زمان : شنبه ۶ اسفند 1401 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۷۶۸: -ماده ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم -موضوع حل اختلاف مالیاتی در ماده ۲۴۰ و ۲۴۸ مالیات های مستقیم -در صدور برگه تشخیص چه حقوقی دارند در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم -مجازات مدنی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی راهگشا برای مودیان مالیات -ماده ۱۲۱ مالیات مستقیم -در خصوص مسئولیت کیفری ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷۰ و ۲۷۴ مالیات های مستقیم کمک دهنده هستند -ظرفیت های دادخواهی مالیاتی در ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور -اوراق مالیاتی باید منطبق با مقررات ماده ۲۰۳ تا ۲۰۹ مالیات های مستقیم باشد -مفاد ماده ۲۰۴،۲۰۶،۲۰۹ -ماده ۷۶ قانون دادرسی -ارزش افزوده جزو وصول ایصال است - ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری

ویدئوهای این جلسه