موسسه حقوقی امید رحمت حق برگزار میکند برگزار شد

تبیین راهبرد امور مالیاتی و تامین اجتماعی در شرکت ها و سازمان ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرازهائی از حقوق مودیان در قانون مالیات ها (رسیدگی، ابلاغ، حل اختلاف)
- بایدها و نبایدهای پیش بینی شده در قانون مالیات ها
- مجازات های مقرر و پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای مودیان و مأموران مالیات
- فرازهائی از ظرفیت های دادخواهی مالیاتی در سایر قوانین

زمان : دوشنبه ۲۱ فروردین 1402 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : عرفان حسین پور ، محسن یاسی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه