مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها و شرکت ها
- انواع نرم افزارهای حسابداری، ویژگی ها و قابلیت های هریک
- مزیا و معایب نرم افزارهای حسابداری کلود و in-house

زمان : دوشنبه ۳۱ مرداد 1401 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه خادمى
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه