پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بررسی محاسبات و رسيدگی ماليات بر تراكنش های بانكی
- بررسی آخرين بخشنامه ها و آراء ديوان عدالت اداری در خصوص تراكنش های بانكی
- بررسی نکات كليدی و حائز اهميت
- تبادل تجربيات مشترك در حوزه مزبور

زمان : دوشنبه ۱۳ تیر 1401 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سلدا افشارقهرمانی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه