پارک فناوری پردیس ، فضای کار اشتراکی کوآپ ، موسسه پویش هم‌‌‌‌افزایی ژینو برگزار میکند برگزار شد

حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه ای (مواد 47 - 38)
- نکات اساسی الویت بندی بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر قانونی
- تشریح کاربرگ های اصلی حسابرسی تامین اجتماعی
- آنالیز و تشریح جداول و بخشنامه های تامین اجتماعی در حسابرسی

زمان : دوشنبه ۱۶ اسفند 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : زهرا صافی
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه