سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار میکند

نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی بر اساس قانون جدید

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مهمترین نکات تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
- معافیت های جدید در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کسب و کارها
- جرائم و بخشودگی های مرتبط و تبعات آن در قانون جدید
- کنترل ها و حسابرسی های لازم در نحوه ثبت فاکتور و برگشت از فروش در صورت معاملات فصلی

زمان : چهارشنبه ۱۸ اسفند 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.