پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بررسی محاسبات و رسيدگی ماليات بر تراكنش های بانكی
- بررسی آخرين بخشنامه ها و آراء ديوان عدالت اداری در خصوص تراكنش های بانكی
- بررسی نکات كليدی و حائز اهميت
- تبادل تجربيات مشترك در حوزه مزبور

زمان : یکشنبه ۱۵ اسفند 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه