پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند

آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بررسی محاسبات و رسيدگی ماليات بر تراكنش های بانكی
- بررسی آخرين بخشنامه ها و آراء ديوان عدالت اداری در خصوص تراكنش های بانكی
- بررسی نکات كليدی و حائز اهميت
- تبادل تجربيات مشترك در حوزه مزبور

زمان : یکشنبه ۱۵ اسفند 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.