بیمه سامان برگزار میکند برگزار شد

راهکارهای افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقا سطح زندگی در همکاری با بیمه سامان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با طرح ها و روش های بیمه سامان در درآمدزایی برای شما و سازمان ها
- شرایط و حمایت های بیمه سامان در افزایش رفاه و ایجاد زندگی و جامعه بهتر
- شرایط و مزایای فرصت همکاری با بیمه سامان

زمان : سه‌شنبه ۱۷ اسفند 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : الهام حسینی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.