انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند

فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی (با نگاهی به مالیات تراکنش های بانکی)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین قوانین و بخشنامه ها
- تشویقات، جرائم و راهکارهای بخشودگی جرائم مالیاتی
- نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و اقدامات موثر در روز رسیدگی
- منشور حقوق مودیان مالیاتی و آشنایی با مبانی دادخواهی مالیاتی

زمان : یکشنبه ۲۴ بهمن 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.