پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

اصول و نکات بودجه نویسی برای کسب و کارها و مدیران مالی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه و ضرروت بودجه نویسی در کسب و کارها
- آشنایی با مفاهیم و اصول بودجه
- شناخت انواع بودجه و ویژگی های آنها
- بخشودگی های مالیات بر حقوق در قوانین بودجه

زمان : یکشنبه ۳ بهمن 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
حامی : شرکت طرح اندیشان پویا
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه