انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند

نکات کلیدی در خرید بیمه نامه خودرو طبق قوانین جدید

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تعریف بیمه شخص ثالث خودرو
- قوانین جدید در بیمه نامه شخص ثالث خودرو
- شرایط انتقال تخفیف به خودروی جدید در بیمه نامه شخص ثالث
- لزوم ثبت گواهینامه راننده یا رانندگان - اتومبیل نامتعارف و خسارت آن

زمان : سه‌شنبه ۱۴ دی 1400 ساعت 14:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : منا جوادی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.