تیوان برگزار میکند برگزار شد

مروری بر قوانین جدید چک و سفته

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- قانون صدور چك و بررسی تغييرات در قانون جديد
- آشنایی با نکات صدور چك از طريق سامانه صياد
- راه های رفع سواثر در قانون جديد
- آشنایی با نکات حقوقی سفته

زمان : یکشنبه ۹ آبان 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : الهه رامندیان
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه