سپیدار سیستم برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- قالب بندی کلی برای نگارش قرارداد
- شروط معمول قراردادی
- ضمانت اجراها
- شرط داوری

زمان : چهارشنبه ۲۸ مهر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مریم شادکمالی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.