بیمه پاسارگاد برگزار میکند

ارزیابی خسارت بیمه های مهندسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی
- بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی
- تفاوت ها و ویژگی های انواع بیمه های مهندسی

زمان : چهارشنبه ۱۰ شهریور 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مجتبی رشیدنهال
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.