کافه ایونت ، خانه هنر دیوار برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با نکات حقوقی و قانونی مهریه
- آشنایی با شروط ضمن عقد
- وکالت طلاق توسط زن و حق خروج از کشور در عقدنامه
- شرایط حق تحصیل، اشتغال و حضانت فرزند در عقدنامه

زمان : دوشنبه ۱۴ مرداد 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سمیه پوریحیی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.