سپیدار سیستم برگزار میکند

آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه ای (مواد 47 - 38)
- نکات اساسی الویت بندی بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر قانونی
- تشریح کاربرگ های اصلی حسابرسی تامین اجتماعی
- آنالیز و تشریح جداول و بخشنامه های تامین اجتماعی در حسابرسی

زمان : سه‌شنبه ۱۹ مرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : زهرا صافی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.