گپ و گفت برگزار میکند

دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مبانی فلسفی، پروپوزال نویسی، اجرای پژوهش کیفی
- تحلیل داده های کیفی و آموزش تحلیل با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2018
- بررسی اعتبار و روایی در پژوهش کیفی
- مقاله نویسی و انتشار نتایچ تحقیق کیفی

زمان : دوشنبه ۲۱ تیر 1400 ساعت 18:00 تا 20:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.