پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- اصول مالی در طراحی و توسعه مدل کسب و کار
- مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها
- نحوه کاهش هزینه های مالیات
-

زمان : شنبه ۱۲ مرداد 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.