گپ و گفت برگزار میکند برگزار شد

هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان خراسان جنوبی با یکدیگر
- برنامه ریزی برای حمایت ویژه از دکتر عباسی
- دریافت نظرات حامیان جوان برای افزایش بهره وری فعالیت ها

زمان : شنبه ۲۲ خرداد 1400 ساعت 19:00 تا 23:35
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر محمد عباسی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.