گپ و گفت برگزار میکند

نکات کاربردی حقوقی برای مدیران

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- رایج ترین اشتباهات حقوقی مدیران
- راهکارهای حقوقی ویژه مدیران
- جایگاه مشاوره حقوقی در موفقیت مدیران
- مسئولیت های حقوقی مدیران

زمان : یکشنبه ۱۳ تیر 1400 ساعت 21:00 تا 22:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : هادی طالع خرسندی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.