گپ و گفت برگزار میکند

داوری در قراردادها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تاریخچه داوری
- بررسی داوری و تعریف آن
- مزایای داوری
- فرایند داوری

زمان : سه‌شنبه ۱ تیر 1400 ساعت 21:00 تا 22:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : هادی طالع خرسندی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.