پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین قوانین و بخشنامه ها
- نحوه اعتراض به جریمه مالیاتی
- اقدامات و نحوه عمل مودیان در روز رسیدگی مالیاتی
- تشویقات، جرائم و راهکارهای بخشودگی جرائم مالیاتی

زمان : یکشنبه ۶ مرداد 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.