گپ و گفت برگزار میکند

هم اندیشی فرهنگیان حامی دکتر عباسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی رابطین ستادهای استانی حامی دکتر عباسی با یکدیگر
- برنامه ریزی برای حمایت ویژه از دکتر عباسی
- دریافت نظرات حامیان فرهنگی برای افزایش بهره وری فعالیت ها

زمان : دوشنبه ۲۷ اردیبهشت 1400 ساعت 8:00 تا 9:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر محمد عباسی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.