گپ و گفت برگزار میکند

هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان آذربایجان شرقی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی جوانان حامی دکتر عباسی در استان آذربایجان شرقی با یکدیگر
- برنامه ریزی برای حمایت ویژه از دکتر عباسی
- دریافت نظرات حامیان جوان برای افزایش بهره وری فعالیت ها

زمان : یکشنبه ۲۶ اردیبهشت 1400 ساعت 21:00 تا 22:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر محمد عباسی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.