پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

شروع تعالی و بهبود کسب و کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- زندگی و کسب و کار متعادل در عصر حاضر
- تاثیر تحولات تکنولوژی بر مشاغل
- بررسی شرایط جسمی، فکری و روحی در تعالی کسب و کار
- لزوم افزایش مهارتهای فردی در برقراری تعادل

زمان : یکشنبه ۹ خرداد 1400 ساعت 13:00 تا 14:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدعلی شفائی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.