مرکز نوآوری ایران زمین برگزار میکند

افزایش بهره وری کسب و کار با حضور اتاق فکر مستقل

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- افزایش راه‌های تعامل و جذب حداکثری مخاطب
- بررسی حضور پدیده ی اتاق فکر مستقل و تاثیرات آن بر کسب و کار
- پژوهش، تحلیل و پیش بینی جریان‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه و تاثیرات آن بر کسب کار
- برنامه‌ریزی جهت مدیریت و بهره برداری حداکثری از جریانات جامعه

زمان : سه‌شنبه ۱۱ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : عطیه بابایی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.