گپ و گفت برگزار میکند برگزار شد

گپ و گفت فرصتی برای کسب و کارها در برندینگ و جذب مشتری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- راهکاری برای مهمترین نیاز کسب و کارها
- شناخت نیاز مشتریان و گروه مخاطب در معرفی خدمات و محصولات
- موثرترین روش جلب توجه و اعتماد مشتری و گروه مخاطب
- فرصت های همکاری و استخدام در گپ و گفت

زمان : چهارشنبه ۱۸ فروردین 1400 ساعت 20:00 تا 20:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهران جورابلو ، امیر جعفری
حامی : ﭘﺮﺗﺎل ﺗﺠﺎرت ، سفره سالم ، تی هایا
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.