پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- خرید و فروش اقساطی، فرصت یا تهدید
- مدیریت ریسک های عدم پرداخت اقساط و جلوگیری از زیان
- پوشش بیمه در فروش اقساطی
- مشتری اعتباری و فروش اقساطی و جایگاه آن در سود و زیان کسب و کارها

زمان : دوشنبه ۳۰ فروردین 1400 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.