دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار میکند

راهکارهای توسعه تعاونی‌ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- شیوه های جذب سرمایه در تعاونی‌ها
- برندینگ شرکت‌های تعاونی
- الگوهای مدیریتی متناسب با زیست‌بوم تعاونی‌ها
- نقش شتاب‌دهنده‌ها در توسعه تعاونی‌ها

زمان : پنجشنبه ۱۴ اسفند 1399 ساعت 13:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهران جورابلو
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.