دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس برگزار میکند

تعاون و کارآفرینی در دانشگاه ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه تعاون در دانشگاه ها
- لزوم ایجاد و گسترش کرسی‌های دانشگاهی تعاون و کارآفرینی
- استارت‌‌آپ‌های تعاونی محور و حمایت های دولتی

زمان : شنبه ۹ اسفند 1399 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهران جورابلو
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.