پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

ضرورت ها و اصول تغییر نرم افزار حسابداری در کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- دلایل و نیازهای تغییر نرم افزار حسابداری در کسب و کارها
- بهترین زمان و شرایط تغییر نرم افزار حسابداری در کسب و کارها
- نکاتی که در تغییر یک نرم افزار حسابداری باید در نظر گرفت
- تطابق و طراحی سیستم مالی متناسب نیازهای کسب و کار و امکانات نرم افزار

زمان : چهارشنبه ۱۳ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهدی بابایی
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.