انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند برگزار شد

آغاز عصر کاتالوگ‌های دیجیتال و پایان کاتالوگ‌های کاغذی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- علل پایان دوران استفاده از کاتالوگ ‌های کاغذی
- استقبال مخاطبان از کاتالوگ‌های دیجیتال: بیم ها و امیدها
- راهکارهای جیتالوگ در کاربردی کردن استفاده از کاتالوگ‌های دیجیتال
- امکانات جیتالوگ در نمایشگاه ها

زمان : یکشنبه ۳ اسفند 1399 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : خانم مهندس برزگرزاده
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه