پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه عیدی و سنوات
- آشنایی با مزایای قانون کار
- نحوه محاسبه حق بیمه کارگر

زمان : دوشنبه ۲۹ دی 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : علی گلدوز
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوا ارائه شده در گپ و گفت ۵۲۴: -اهمیت سیستم حقوق و دستمزد -تعریف سیستم حقوق و دستمزد -هزینه حقوق و دستمزد -مزایای سیستم حقوق و دستمزد -خطرات نداشتن سیستم حقوق و دستمزد -کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد -وظایف حسابدارها -مالیات بر درآمد -جریمه های مالیاتی -معافیت های مالیاتی -نحوه محاسبه حقوق پایه پرسنل -محاسبه: حق اولاد، اضافه کاری، عیدی، حق بیمه -فوق العاده نوبت کاری ها -پایه سنوات -حقوق پایه کارگران در کمتر از یک سال در کارگاه جاری -مواردی که شامل بیمه نمیشود

ویدئوهای این جلسه