مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

قابلیت های نرم افزار حسابداری در طراحی کدینگ و ره آورد های آن در استخراج گزارشات

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه طراحی کدینگ در موفقیت کسب و کار و سیستم مالی
- چه نکاتی را در انتخاب نرم افزار حسابداری میبایست در نظر گرفت
- آشنایی با اصول و نکات گزارش گیری در کسب و کار
- آشنایی با مهمترین و کاربردی ترین گزارشات مالی

زمان : یکشنبه ۲۱ دی 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهدی بابایی
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.