تیوان برگزار میکند برگزار شد

ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با مفاهیم ارزش افزوده
- معاملات فصلی
- گزارشات خرید و فروش
- دادخواهی مالیاتی و فن دفاع

زمان : دوشنبه ۲۰ بهمن 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.