کارمانا برگزار میکند برگزار شد

اصول حسابداری و مالی برای مدیران

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- روش های ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه ها و درآمدها
- مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت ها
- تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری
- اهمیت اصول مالی در توسعه مدل کسب و کار

زمان : سه‌شنبه ۷ بهمن 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مهدی بابایی
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.