پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قوانین مالکیت فکری
- روش های حفاظت از ایده و قرارداد عدم افشاء (NDA)
- آشنایی با نحوه پیگیری دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری
- موضوعات مورد حمایت حقوق مالکیت فکری

زمان : سه‌شنبه ۷ بهمن 1399 ساعت 13:00 تا 14:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : الهه رامندیان
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه