کارمانا برگزار میکند برگزار شد

اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- اصول مالی در طراحی و توسعه مدل کسب و کار
- مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها
- نحوه کاهش هزینه های مالیات
-

زمان : سه‌شنبه ۴ تیر 1398 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.