گپ و گفت برگزار میکند

استخدام و همکاری با شرکت گپ و گفت

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با انواع روش های همکاری با شرکت گپ و گفت
- مدیریت شرایط و زمان کاری در همکاری با گپ و گفت
- ظرفیت های افزایش درامد در همکاری با گپ و گفت
- ظرفیت های توسعه و مدیریت کسب و کار در همکاری

زمان : چهارشنبه ۱۹ آذر 1399 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.