گپ و گفت برگزار میکند

حسابداری مقدماتی ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- الزامات حسابداری کسب و کارهای کوچک
- تکالیف قانونی و مخاطرات عدم رعایت آنها
- انواع خدمات مالی و رده های شغلی در امور مالی و مالیاتی
- مروری بر بایدها و نبایدها در تفکیک عملیات دستی، نرم افزاری و گزارشات مکانیزه و اتوماسیون

زمان : یکشنبه ۲ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : رامین حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.