گپ و گفت برگزار میکند برگزار شد

مباحث عمومی قانون مالیات ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- فرآیند رسیدگی مالیاتی
- فرآیند دادرسی مالیاتی
- فرآیند دادخواهی مالیاتی
- فن دفاع

زمان : چهارشنبه ۲۱ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : ابرستان
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.