دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میکند

دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در روابط کارگری و کارفرمائی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نکات حقوقی شکایت در دیوان عدالت اداری علیه احکام اداره کار
- آشنایی با صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری
- جایگاه دیوان عدالت اداری در امنیت شغلی
- چگونگی ابطال رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

زمان : یکشنبه ۱۶ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.