مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و جایگاه آن در کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با انواع بیمه مسئولیت
- بررسی ابعاد حقوقی بیمه مسئولیت مدنی برای صاحبان کسب و کار
- مزایا و معایب استفاده از بیمه مسئولیت برای کارفرمایان
- بیمه مسئولیت کارفرما در مقایسه با بیمه حوادث

زمان : دوشنبه ۱۰ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.