گپ و گفت برگزار میکند

بیمه و نکات حقوقی برای تور لیدرها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مسئولیت های حقوقی تورلیدرها برای حوادث حین سفر
- انواع بیمه نامه های مسئولیت مدنی و حوادث حین سفر
- نکات تهیه بیمه مسافرتی توسط برگزارکنندگان تورهای گردشگری
- آشنایی با پوشش های بیمه مسافرتی

زمان : سه‌شنبه ۲۷ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.